SEÒMAR AIR MÀL

ROOM HIRE

Le measgachadh de dhiofar sheòmraichean, tha an t-Ionad Gàidhlig na àite foirfe airson na coinneimh no an tachartais agad.
With a variety of rooms  to suit all purposes, the Gaelic Centre provides a perfect venue for your meeting or event.

SEÒMAR CHOINNEAMHAN

CONFERENCE ROOM

Coinnichibh ann an suidheachadh àlainn a’ coimhead a-mach gu Loch na Dala
Meet in the superb surroundings overlooking Loch Indaal.

SEÒMAR AIR MÀL

ROOM HIRE

Measgachadh de sheòmraichean is àiteachan-obrach, freagarrach do gach feum.
A variety of rooms and workspaces to suit your needs.

TACHARTAS AIR MÀL

EVENT HIRE

An t-Ionad Gàidhlig air màl airson bhainnsean, chuirmean-ciùil is eile.

Hire the Gaelic Centre for weddings, concerts and more.
CUIRIBH FIOS THUGAINN - CONTACT US TO BOOK

AR SEÒMRAICHEAN- OUR ROOMS

Tagh an t-ionad freagarrach do na feumalachdan agad.
Choose the right venue to suit your needs

SEÒMAR CHOINNEAMHAN

Conference Room

A’ coimhead thairis air Loch na Dala, ’s e an Seòmar Choinneamhan an seòmar as motha a th’ againn, agus tha e freagarrach airson choinneamhan is thachartasan. Le proiseactar agus sgrion mòr, tha e fìor fhreagarrach airson co-labhairt bhidio agus coinneamhan.
Overlooking Lochindaal, the Conference Room is our largest room and suitable for meetings and events. With a large projector and screen, it is ideal for video conferencing and meetings alike.

Seòmar an leabharlainn

library room

Shìos an staidhre agus a’ coimhead a-mach air Loch na Dala, tha seòmar an Leabharlainn na àite fìor mhath airson choinneamhan. Uidheamaichte le goireasan co-labhairt bhidio, tha e na àite foirfe airson choinneamhan nas lugha.
Downstairs and overlooking Lochindaal, the Library room is an ideal location for meetings. Equipped with video conferencing facilities makes it the ideal meeting place for smaller meetings.
homeenvelopemusic-notephone-handsetscreen linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram