LEARNERS

GAELIC ORTHOGRAPHIC CONVENTIONS
GOC
AN AIBIDIL
The Alphabet
DATHAN
Colours
IREAMHAN
Numbers
LÀITHEAN NA SEACHDAIN
Days of the Week
MÌOSAN NA BLIADHNA
Months of the Year
AN AIMSIR
The Weather
MUN CUAIRT AN TAIGHE
About the House
CUR-SEACHADAN
Hobbies
BIADH
Food
BEATHAICHEAN & PEATAICHEAN
Animals and Pets
FAIREACHDAINNEAN
Feelings
AINMEAN ÀITE
Place Names
GÀIDHLIG AIRSON PÀRANTAN
Gaelic for Parents
homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram