CINEMA EVENTS

TACHARTASAN TAIGH-DHEALBH

A 'tighinn a dh'aithghearr

UPCOMING EVENTS

COMING SOON

tba

tba
We're busy planning the next events - keep an eye on social media for our next announcements!
Spaces limited to 16 for each event.
Tha sinn a’ planadh na h-ath thachartasan – cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta airson na naidheachdan againn!
Spaces limited to 16 for each event.
Àiteachan cuibhrichte gu 16 aig gach tachartas.
Please call the centre on
Cuiribh fios chun an ionaid air
01496 810818
or email
no post-d gu
islaygaeliccentre@gmail.com
to reserve your spot.
gus àite a ghleidheadh.
homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram