Cafaidh Blasta

Tadhail air a’ chafaidh càirdeil againn far am faighear biadh blasta, ùr eadar 11.30m agus 2.30f. Cuideachd, tha tì, cofaidh, rolaichean agus bèicearachd tlachdmhor rim fhaotainn eadar 10m agus 4f.

Visit our friendly café which serves fresh, tasty lunches between 11.30am and 3.30pm with teas, coffees, hot filled rolls and delicious home baking available from 10am – 4pm.

Cafaidh Blasta
’S urrain dhuibh suidh aig bùird taobh a-mach le seallaidhean àlainn tharais Loch na Dàla. Cuideachd, ’s urrain dhuibh biadh toirt air falbh.

We have an outside dining area with beautiful views over Lochindaal and also offer a takeaway service.

Clàr-bidhe / menu

CONTACT CAFAIDH BLASTA

homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram